Hej, välkommen in!

Jordkällare


Jordkällare för att förvara skörden (grönsaker och frukt), syltar, äppelmust, mjölksyrade produkter…

Jordkällare av stenar som man kluvit och bilda ett valv. Ett takvalv gör att fukten rinner ner på sidorna.

Bygga en farstu i timmer med dörr och tak. Rolig upplevelse när byggnaden sänks progressivt i marken till att försvinna. I farstun kan man förvara produkter som behöver lite mindre fuktighet och kallare (eller varmare på sommaren), man kan tex hänga mat i åsarna.

Kan tänka mig att det är bäst med en byggnad som är långsmal: mest kontakt med jorden och precis så bred så man kan gå och fylla på varor på varje sida, höjden ska också begränsas men däremot så kan den vara lång. Farstun skapar en sluss med två dörrar och kunna jämna ut temperaturen med ventiler.

Dörren är endast 1,5 hög men tröskeln är 30cm, så när man kliver in behöver man bara böja huvudet lite för att komma in. Den är 1m bred så man kommer lättsamt in med varor. På sidorna kan man ha hyllor som är 60 cm breda.

50cm jord ovanpå. 8m3 singel till grunden. Hyllor 0,60m djupa

Skiss Rendering

Se ritning
Se projektering

Date: January 19th at 10:00am

FÖREGÅENDE NÄSTA