Hej, välkommen in!

Résidence rue Naissant


Ritning till en villa i Agen, Frankrike. Lutningen på taken var i procent.

Kurvan för lutning i procent är inte lineär men logaritmisk.

  • 35% lutning -> 19,29°
  • 40% lutning -> 21,8°

Se första ritning
Se ritning

Date: November 6th at 10:00am
Tags: ritning

FÖREGÅENDE NÄSTA