Hej, välkommen in!

Svärmningskupa


Liten bikupa som man ställer bredvid en bikupa när det är svämrningstider. Passar till listerna som Patrick Sellman använder.

Läs mer
Date: January 27th at 10:00am